Spoločnosť

Zákazník je u nás na prvom mieste

Základným motívom konania spoločnosti je pochopenie požiadaviek, potrieb zákazníkov a ich maximálne uspokojenie v oblasti informačných technológií a spotrebnej elektroniky, pomocou ktorých môžu dosiahnuť jednu z konkurenčných výhod v ich podnikaní, resp. im prinesú efektivitu a potešenie v ich každodennom živote.

Spoľahlivý partner

Strategickým cieľom spoločnosti je dôvera a spokojnosť zákazníkov, založená na otvorenej komunikácii, dlhodobých vzťahoch a vysokej kvalite i spoľahlivosti poskytovaných služieb a riešení.

Progresívny trend

Byť vzdelanostne, technicky, finančne a najmä ľudsky silnou, stabilnou a vysoko konkurencieschopnou spoločnosťou.